Μήνυμα Κοινοτικό Συμβούλιο Διαφημίσεις Επικοινωνία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
Δημοσιεύσεις
Αρχείο

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 12Β
4500 ΚΕΛΛΑΚΙ

 
Αρχείο
 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2011

Ειδοποιούνται οι φορολογούμενοι ότι έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί μέχρι την Πέμπτη 29η Δεκεμβρίου 2011 η είσπραξη των ετήσιων φορολογιών.

Ταυτόχρονα , συνεχίζεται η είσπραξη των τελών υπερκατανάλωσης νερού , τα οποία τονίζεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να πληρώνονται μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στις ειδοποιήσεις χρώματος γαλάζιου . Σε όλα τα καθυστερημένα ποσά έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο 25%.

Επίσης , υπενθυμίζεται η νομική υποχρέωση των ιδιοκτητών σκύλων για έκδοση άδειας κατοχής τους , καταβάλλοντας τέλος € 20 ανά ζώο.

Καλούνται όλοι οι οφειλέτες όπως επιδείξουν συνέπεια και μεριμνήσουν εγκαίρως για τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους , αποφεύγοντας πρόσθετες επιβαρύνσεις .

1η Ιουλίου 2011ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορείται το κοινό ότι την ΤΡΙΤΗ και την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 και 6 Ιουλίου 2011 θα υπάρχουν γενικές διακοπές στην παροχή πόσιμου νερού , λόγω διεξαγωγής της καθιερωμένης εργασίας καθαρισμού των υδατοδεξαμενών .

30ή Ιουνίου 2011


ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ


ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΡΑΔIΑ


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Ανατέθουσες αρχές:

 1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2011

 2.  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΑΡ. 1/2011

 1. Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κελλακίου, υπό την ιδιότητα   του διαχειριστή, και την Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού  Ναού Αγίου Γεωργίου Κελλακίου, υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, ζητούνται προσφορές για τις πιο κάτω εργασίες: 

  (α) Κατεδάφιση οικήματος παντοπωλείου, εντός του τεμαχίου αρ.274 (Φ.Σχ.5136V01), και απομάκρυνση αχρήστων υλικών.

  (β) Κατεδάφιση και απομάκρυνση βάσης σκυροδέματος, από τα παρακείμενα τεμάχια αρ.241 και 156.

 2. Οι προσφορές πρέπει να παραδοθούν στην Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κελλακίου, σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ‘’Προσφορά αρ.1/2011’’ ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς (με σφραγίδα αποστολής μέχρι  27/01/2011) στη διεύθυνση του Συμβουλίου: Ανεξαρτησίας & Εθνικής Αντίστασης 1 , 4500  Κελλάκι .

 3. Τελευταία  ημερομηνία  για  υποβολή  προσφοράς  είναι η  27η Ιανουαρίου 2011.

 4.  Αυστηρό κριτήριο επιλογής είναι η εξασφάλιση της χαμηλότερης τιμής.
          

10η Ιανουαρίου 2011                          Πρόεδρος Κ.Σ.Κελλακίου 

 


Θέμα :  ΠΟΡΕΙΑ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  2011. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κελλακίου πληροφορεί με την παρούσα το κοινό, σχετικά με την πορεία υλοποίησης πρόσθετων κοινωφελών έργων στην κοινότητα, κατά το τρέχον έτος:

• ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ 
   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από το μήνα Δεκέμβριο. Το έργο έχει ανατεθεί έπειτα από διαδικασία προσφορών - μέσω της Δημόσιας Αρχής Συμβάσεων και της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού - στην Εργοληπτική Εταιρεία T&CBUILDING & CIVILENGINEERINGCONTRACTORSLTD.

Ο σχεδιασμός του έργου πραγματοποιήθηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Ρότζερ Ν. Γεωργίου.

To ποσό που θα δαπανηθεί ανέρχεται σε €270.830,00 και θα καλυφθεί με εγγυημένο από την Κυπριακή Δημοκρατία δάνειο, και κονδύλια του Προϋπολογισμού Αναπτύξεως της Δημοκρατίας. Για το σκοπό αυτό, οι συνήθεις εργασίες που πραγματοποιούνται ετησίως στην κοινότητα από την Επαρχιακή Διοίκηση, θα περιοριστούν για τα έτη 2011 και 2012 μόνο στα αναγκαία.

Η συνεισφορά της κοινότητας Κελλακίου καθορίζεται στο 5%. 

• ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΤΟΠΙΚΟΥ 
   ΠΑΡΚΟΥ ‘’ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ’’

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός Ιανουαρίου 2011. Το έργο έχει ανατεθεί – έπειτα από διαδικασία προσφορών – στην Εργοληπτική Εταιρεία ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ.

Ο σχεδιασμός του έργου πραγματοποιήθηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Νίκης Χατζηλύρα.

Το ποσό που θα δαπανηθεί ανέρχεται σε €120.000,00 και θα συγχρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου και χωρίς συνεισφορά της κοινότητας από το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία.

•  ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
    ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ

Αναμένεται πολύ σύντομα η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, καθότι η ανάπτυξη θα εκτελεστεί σε οικιστική περιοχή.

Ο σχεδιασμός του έργου πραγματοποιήθηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Νίκης Χατζηλύρα.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.) στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικού Αθλητισμού.

Η συνεισφορά της κοινότητας Κελλακίου καθορίζεται στο 5%. 

•  ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού από το αρχιτεκτονικό γραφείο Ρότζερ Ν. Γεωργίου, με πρόνοια ώστε να συνδεθεί αρμονικά με το Αγροτικό Κέντρο Υγείας, το Πολιτιστικό Κέντρο, τους Χώρους Αθλοπαιδιών και την Κοινοτική Πλατεία.

Στην παρούσα περίοδο, θα κατεδαφιστεί υφιστάμενο οίκημα παντοπωλείου και θα διαμορφωθεί ο συνολικός χώρος.

Με τη σταδιακή αποπεράτωσή του, θα αποτελεί χώρο στέγασης όλων των κοινοτικών και άλλων υπηρεσιών και φορέων καθώς και παντοπωλείου.

 

•  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Η εκπόνησή του αποτελούσε πάγιο στόχο του Κοινοτικού Συμβουλίου, με σκοπό τον επιστημονικό σχεδιασμό της συνολικής ανάπτυξης της κοινότητας.

Έχει ανατεθεί στις 28/12/2010 από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στους ιδιώτες συμβούλους A.L.A. PLANNINGPARTNERSHIP (ENVIRONMENT) LTD & PAPAARCHITECTS, η ετοιμασία της μελέτης για την ομάδα των κοινοτήτων Κελλακίου, Πραστειού, Επταγώνειας, Διερώνας και Συκόπετρας.

Η δαπάνη ανέρχεται σε €131.859,00, το 10% της οποίας θα καταβληθεί κατά 1/5 από την καθεμιά από τις πέντε κοινότητες.

 

Ιανουάριος 2011


5η   ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ   ΒΡΑΔΙΑ  ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ 

Παρασκευή  10  Ιουλίου 2009 – 8 μ.μ.
Στον   Χώρο   Υπαίθριων   Εκδηλώσεων
------------------------------
Υπό  την  αιγίδα
του  Υπουργού  Συγκοινωνιών  &  Έργων 
κ. Νίκου  Νικολαΐδη
-------------------------------------------------------------
Επιλεγμένη   ελληνική   μουσική
με  το   Μουσικό   Σχήμα   Λεωνίδα Πιτσιλλίδη
-------------------------------------------
Σύντομο πρόγραμμα από   νέους  της  κοινότητας
------------------------------------------------------------------------------
Τιμή   εισόδου  (  περιλαμβάνει  φαγητό ,  απεριόριστο  ποτό , ρέσι , λοκμάδες  κ.ά. )
€ 14.00   το  άτομο  ( παιδικό  € 8.00 )
------------------------------------------------------------------------------
Διοργανωτής :  Κοινοτικό  Συμβούλιο  Κελλακίου


ΠΡΟΛΗΨΗ   ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ   ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

                Βρισκόμαστε  στα  πρόθυρα  της  καλοκαιρινής  περιόδου και  ο  κίνδυνος  έκρηξης  πυρκαγιών    είναι  ήδη  πολύ  μεγάλος . Η  καλύτερη  και  αποτελεσματικότερη  στρατηγική  είναι  πάντοτε  η  ΠΡΟΛΗΨΗ . Μια  στρατηγική  που    αποσκοπεί    στην  προστασία  των  περιουσιών   μας  και  στην  ευημερία  και  επιβίωση  της  κοινότητάς  μας , που  έχει  την  τύχη  να  είναι  παραδασόβια.

                Η  περσινή  εμπειρία  δεν  αφήνει  σε  κανένα  συνειδητό  κάτοικο της  κοινότητας  περιθώρια  αδιαφορίας  και  αδράνειας.  Όλοι  οφείλουμε  να  είμαστε  σε  επιφυλακή.

                Πρώτοι  εμείς  πρέπει  να  μεριμνήσουμε    για  την  αποτροπή  της  συμφοράς . Η  ευθύνη  ανήκει  σε  όλους  και  όχι  μόνο  στην  κοινοτική  αρχή , που  ενεργεί  ποικιλοτρόπως  στα  πλαίσια  των  αρμοδιοτήτων  της.

                Όσοι  από  τους  ιδιοκτήτες  οικοπέδων , κατοικιών  και  υποστατικών  δεν  το  έχουν  ήδη  πράξει , πρέπει  να  προβούν  αμέσως  σε  καθαρισμό  τους . Ιδιαίτερη  προσοχή  πρέπει  να  δοθεί  από  τους  ιδιοκτήτες  διεσπαρμένων  ή  εξοχικών  κατοικιών , οι  οποίοι  πρέπει  να  προχωρήσουν  όχι  μόνο  στον  καθαρισμό  των  αυλών  τους  αλλά  και  της  περιμέτρου  των  κατοικιών  σε  ακτίνα  τουλάχιστον  30  μέτρων.

                Τονίζεται   ότι  τα  καψαλίσματα  χόρτων  και  η  καύση  υλικών  για  οποιονδήποτε  λόγο ,  απαγορεύονται  αυστηρώς   και  γενικώς  σε  όλη  την  επικράτεια  της  κοινότητας.

                Υπενθυμίζεται  τέλος  ότι , με  βάση  τις  πρόνοιες  του  Περί  Προλήψεως  Πυρκαγιών  στην  Ύπαιθρο  Νόμου , κάθε  πρόσωπο  που  βρεθεί  ένοχο σε  περίπτωση  αδικήματος , υπόκειται  σε  φυλάκιση  μέχρι  3  έτη  ή  σε  χρηματική  ποινή  μέχρι   8,543  ή  και  στις  δύο  ποινές.

                Εννοείται  ότι  το  Κοινοτικό  Συμβούλιο  δεν  θα  παρέχει  σε  καμία  περίπτωση  κάλυψη  σε  κανένα  παρανομούντα. 

ΑΝΑΦΟΡΑ   ΔΑΣΙΚΩΝ   ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ   ΤΗΛ. 1407


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΣΚΥΛΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ

Παρατηρείται ότι περιορισμένος αριθμός ασυνείδητων συγχωριανών μας , εξακολουθούν αδικαιολόγητα – παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις - να αφήνουν τους σκύλους τους να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στην κοινότητα ή/και να διακινούνται μαζί τους σε δημόσιους χώρους , χωρίς να νοιάζονται για τις συνέπειες .

Ακόμη , στο Συμβούλιο λαμβάνονται διαρκώς δικαιολογημένα παράπονα για ιδιοκτήτες σκύλων – εντός και εκτός οικιστικής περιοχής – οι οποίοι αδιαφορούν για το γεγονός ότι τα ζώα τους προκαλούν ηχορύπανση και ενόχληση με το συνεχές γάβγισμά τους , ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας .

Σε κανέναν δεν επιτρέπεται να αδιαφορεί για τα πιο πάνω έχοντας τη λανθασμένη εντύπωση ότι νομιμοποιείται , εξασφαλίζοντας απλώς από το Συμβούλιο άδεια κατοχής σκύλου.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο , ως υπεύθυνη αρμόδια αρχή , δεν θα είναι στη συνέχεια ανεκτικό στο πρόβλημα αυτό.

Απεναντίας , θα προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή των αυστηρών προνοιών του περί Σκύλων Νόμου , μη αποκλειομένων των πιο κάτω :

- της επιβολής εξώδικου προστίμου στους ιδιοκτήτες για πρόκληση , ρύπανσης , οχληρίας και κινδύνου σε ανυποψίαστους πολίτες .

- της σύλληψης , κράτησης και παράδοσης των ζώων σε καταφύγιο .

- της άρνησης χορήγησης άδειας κατοχής σε παρανομούντες και ασυνείδητους ιδιοκτήτες .

- της λήψης νομικών μέτρων εναντίον των πιο πάνω .

Μάιος 2009ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

 Κυριακή  31  Μαΐου  2009      10π.μ. – 1.00μ.μ.   

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ   ΠΑΡΩΝ  !!!

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ   ΜΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΑΣ 

ΔΙΝΟΥΜΕ   ΖΩΗ !!!
 

Διοργανωτής :   Κοινοτικό  Συμβούλιο  Κελλακίου 

Υποστηρικτές  Εκκλησιαστική  Επιτροπή
                                Ιερού  Ναού  Αγίου  Γεωργίου
                                Αθλητική  Ένωση  Κελλακίου

 

 

 
 
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.